Project CCO:

Ontwikkeling en inpassing van compacte opslag- en conversietechnieken voor beschikbare warmte en koude in de bestaande bouw. 

Doel: Het doel van dit werkpakket is het realiseren van compacte warmteopslag in de gebouwde omgeving door het gebruik van PCMs (in de vorm van zouthydraten) in bouwmaterialen en koeltoepassingen. Hiervoor worden de zouthydraten opgesloten in aramidedeeltjes die op hun beurt waterdicht ingepakt (macro- en microscopisch) zijn.

Dit sluit naadloos aan bij het TKI- Energo thema Compactere warmteopslag en het TKI-Energo thema Energieopwekking, -distributie en –opslag op gebiedsniveau en in het bijzonder het ontwikkelen van stabiele warmteopslag materialen.

Onderbouwing: PCMs bieden de mogelijkheid tot compacte warmteopslag. Zouthydraten zijn daarbij een van de veiligste uitgangsmaterialen vanwege de inherente brandwerende en koelende eigenschappen. Daar PCMs van fase veranderen (van vast naar vloeibaar en vice versa) is het belangrijk dat zij goed worden ingepakt, zodat zij niet vrijelijk van positie kunnen veranderen of gaan lekken. Hiertoe heeft Wendelin een nieuwe oplossing bedacht door de zouthydraten in te pakken in kleine aramidedeeltjes van ongeveer 1 mm. TNO beschikt over technologie deze deeltjes verder te verpakken op zowel macro- als microscopische schaal. 

logo ccs