Project CCO:

Ontwikkeling en inpassing van compacte opslag- en conversietechnieken voor beschikbare warmte en koude in de bestaande bouw. 

Doel: Ontwikkelen van een thermochemische reactor op basis van gestabiliseerde compacte opslagmaterialen (zgn. F4-materialen), getest voor mogelijke toepassing in ruimteverwarming en warm tapwater.

Onderbouwing: Compacte warmteopslagsystemen voor korte en middellange termijn zijn nodig voor inpassing in bestaande bouw. Systemen op basis van gestabiliseerde zouthydraten bieden voldoende compactheid met goedkope materialen terwijl bedrijfszekerheid en comfort behouden blijven. 

logo 0003 RTB