Project CCO:

Ontwikkeling en inpassing van compacte opslag- en conversietechnieken voor beschikbare warmte en koude in de bestaande bouw. 

Doel: Ontwikkelen werkende magnetocalorische warmtepomp voor kleinschalige koeling/verwarming in de gebouwde omgeving (lab-model)

Onderbouwing: kleinere, mobiele, stillere en efficiëntere warmtepompen zijn gewenst o.a. als alternatief voor split-units, waarbij ook het terugdringen en uitbannen van (milieuonvriendelijke) koelmiddelen een key-issue is. Hierbij is een warmtepomp gebaseerd op het magneto-calorischprincipe een mogelijke oplossingsrichting.