Project CCO:

Ontwikkeling en inpassing van compacte opslag- en conversietechnieken voor beschikbare warmte en koude in de bestaande bouw. 

Doel:

A. Realiseren van een ontwerpmethodiek om het samenstellen van effectieve10 combinaties van systeemconcepten en regelconcepten voor specifieke toepassingen mogelijk te maken op woning en wijkniveau.

B. Realiseren van regelsystemen voor effectieve aansturing van de te ontwikkelen systeemconcepten11 en relevante aanwezige gebouwsystemen12, waarbij eveneens wordt gekeken naar de optimale inzet en conversie tussen elektriciteit, gas en warmte.

C. Ontwikkelen van marktfaciliterende taken rondom A, B en C. Hierbij ligt de

focus op het ontwikkelen van een open standaard waarop marktpartijen ieder hun eigen regelalgoritme/systeemintegratie kunnen aanbieden. Dit biedt keuzevrijheid voor de klant.

Onderbouwing: Adequate integratie van te ontwikkelen systeemconcepten of combinaties van systeemconcepten vraagt om een uitgebalanceerd ontwerp en aansturing. Het in balans brengen van de warmtestromen en warmteopslag op woning en/of wijkniveau is bij het minimaliseren van de restwarmtevraag noodzakelijk en een cruciale succesfactor om tot energetisch en financieel rendement te komen. 

logo 0009 DWA