Project CCO:

Ontwikkeling en inpassing van compacte opslag- en conversietechnieken voor beschikbare warmte en koude in de bestaande bouw. 

Doel: Een beter gebruik van beschikbare zonnewarmte (grote hoeveelheid, lage temperatuur), met gelijkblijvende leveringscondities (boilervat). Uiteindelijk is het doel voor hybride systemen het verlagen van de pieklasten, waardoor optimale vermogens worden bereikt die ook zijn af te stemmen op de prijs voor elektriciteit. Dit geeft de mogelijkheid een systeem te ‘downscalen’ met gelijkblijvende eigenschappen, maar lagere kosten.
Onderbouwing: Thermochemische materialen (TCM) voor compacte middellange termijnopslag (dagen-week), in combinatie met warmwatervat.

universiteit twente